Sponsored by : Canakkale Onsekiz Mart University - Anafartalar Campus - QuestionPro Academic Sponsorship Programme
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi Kapsamında İdari Personel Memnuniyet Anketi
10%
Exit Survey
 
 

Üniversitemizin kalite güvencesi kapsamında, gerek birim gerekse üniversitemiz bünyesinde çalışanların memnuniyetlerini tespit etmeye yönelik olarak 18 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Sizden beklenen anket maddelerine içtenlikle ve güvenilir yanıtlar vermenizdir. Vereceğiniz yanıtlar sadece üniversitemizin gelişmesi ve kalitesinin daha da arttırılması amacıyla kullanılacaktır. Anket maddelerine yanıt verirken 1 ile 5 arasında derecelendiriniz. (1 en az, 5 ise en üst düzeyde katıldığınızı belirtir).

Aşağıdaki kişisel bilgileri doldurarak ankete başlayabilirsiniz.

 
 
 
Cinsiyetiniz
   
Üniversitede hizmet süreniz (yıl olarak)
   
Biriminiz (fakülte, enstitü, öğrenci işleri gibi.)